Lost in translation

Thu, 10/07/2004 - 00:00

You can flash any passport you want, speak in any language you desire -- but if you read this glossary from the Internet and start giggling after the first few words, you ARE a Filipino.

Aspect - Pantusok o pandurog ng yelo

Backlog - bacon saka egg

Beehive - magpakatino ka

Calculator - tawagan kita mamaya

Cattle - Doon nakatila ang Hali at Leyna

CD-ROM - tingnan mo ang kwarto

City - Bago mag-otso; the number after 6

Contemplate - kulang ang mga pinggan

Dedicated - Pinatay ang pusa

Deduct - Ang pato

Debug - ang ipis

Defeat - Ang paa

Defrag - ang palaka

Defense - pangsulat sa kontrata sa PERSUADING

Defense - ang bakod (#2 meaning)

Defer - ang balahibo

Deflate - ang plato

Delusion - Maluwang (kapag maluwang ang damit, eh DELUSION

Deposit - Gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking)

Depress - Ang nagkasal sa PERSUADING

Detest - ang eksamin

Delivery - Walang bayad. "Kapag nagaya si boss sa tanghalian, eh DELIVERY na ang pagkain"

Detail - Ang buntot (ng pato?)

Devalue - 'yon ang susunod sa letrang V

Devastation - sakayan ng bus

Devote - ang boto

Dilemma - brownout!

Effort - 'dun nagla-land ang efflane

Forums - apat na kwarto

Ice Buko - nagtatanong kung ayos na ang buhok

It depends - Kainin mo ang bakod

July - nagsinungaling ka ba?

Persuading - Unang Kasal

Predicate - Pakawalan mo ang pusa

Profit - Patunayan mo

Protestant - Tindahan ng prutas

Punctuation - pera para maka-enrol

Statue - Ikaw ba yan?

Tissue - Ikaw nga!

Tenacious - sapatos na pang tennis

Thesis - ito ay...

Shampoo - Bago mag labing-isa (11)

Add new comment